Ψηφιακές εφαρμογές & εργαλεία

 

 

 

 

 

 

                                             ToonDoo: https://www.toondoo.com

 

  • Διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης:  

                                 Kahoot: https://create.kahoot.it/auth/login

                                 Hotpotatoes: https://hotpot.uvic.ca/

                                 H5p https://h5p.org/

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα