Λεβεντάκης, Χ. PhD.

 

           Μαστρογιάννης Ιάκωβος
 
  • ΕΥΖΗΝ - Υλικό για την τάξη 

  1. Φύλλα εργασίας & δραστηριότητες

  2. Παρουσιάσεις
  3. Άρθρα (για εκπαιδευτικούς)
  4. Άρθρα (για μαθητές)
  5. Άρθρα (επιστημονικά)
 
         ΕΥΖΗΝ (βίντεο)
 

         1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας (βίντεο)