ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 
Εκπαιδευτικό υλικόΣ.Ε.Ε. Αειφορίας Αχ. Μανδρίκα, 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 
Εκδήλωση ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας για Δεξιότητες:
 
 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα