Ενδιαφέροντα

 

           Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 

           Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ" τχ.11, 2016, ΕΑΦΑ

 

           Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ" τχ.12, 2017, ΕΑΦΑ

 

           Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ" τχ.13, 2018, ΕΑΦΑ

 

           Μυλώσης Δημήτρης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

 

          Κωφοτόλης Νίκος , Αν. Καθ. Α.Π.Θ.

 

          Θεοδωράκης Γιάννης, Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

          Βράμπας Γιάννης, Καθ. Α.Π.Θ.

 

          Ζαφειρίδης Ανδρέας, Αν. Καθ. Α.Π.Θ.

 

 

 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα