Ενδιαφέροντα

 

           Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

           Μυλώσης Δημήτρης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

          Κωφοτόλης Νίκος , Αν. Καθ. Α.Π.Θ

          Θεοδωράκης Γιάννης, Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

          Βράμπας Γιάννης, Καθ. Α.Π.Θ.

          Ζαφειρίδης Ανδρέας, Αν. Καθ. Α.Π.Θ.