Άσκηση & Υγεία

 

           Τσανασίδης Σαββας, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.

            Λία Λάγκος και Τζασπάλ Ρίκυ Σινγκ.

 

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

                  Εμμανουηλίδου Κυριακή
 

 

           Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός, Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής.
 

 

            Μανιός Γιάννης, ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 
          Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Κονακλή Αβρακώμη, ΠΕ 11 ΥΦΑΣΧΑ)
 
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα