Κολύμβηση

 
               Κ. Γκότσης Σ. Καλαμπαλίκας Α. Ντάνης
 
          
                Μ. Υφαντή
 
       
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα