Χειροσφαίριση

     

 

 

 

         
          Σύνδεσμος Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος www.sypxe.gr
        (Κοτζαμανίδη Χ., Ζάκα Θ., Σκούφα Δ., Καρά Δ., Μπάγιο Γ., Κορορό Π.)
 
       
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα