Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος "Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία"

2023-03-13 11:54

 

 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα