Προτάσεις για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής από τους Σ.Ε.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ

2021-03-17 10:31

 

Προτάσεις για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής 20 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προς το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ

 

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα