Πρόσκληση σε προαιρετικό ιστοσεμινάριο (27-11-2020)

2020-11-27 17:30

 

«Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών εντός και δια μέσου του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής»

 

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 202017:30 - 19:30.

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα