Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση εκπ/κών ΠΕ11 Δ/θμιας Δυτ. Ελλάδας (9-11-2020)

2020-11-09 12:00

 

«Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια και η χρήση της Πλατφόρμας Webex» -

 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 12:00 - 14:00 ή 17:00 - 19:00

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα