Πικέα Μπία "Σωστή στάση του σώματος" & "Γυμνάζομαι με τον Άι Βασίλη"

2020-12-17 12:47

Α) Σωστή στάση του σώματος μπροστά στις οθόνες και ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των ολιγόλεπτων διαλειμμάτων τους.

"Σωστή στάση του σώματος"

 

Β) Πρόγραμμα γυμναστικής στο πνεύμα των εορτών:

«Γυμνάζομαι με τον Άι Βασίλη»

Στο βίντεο υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των ασκήσεων για να ξεκουράζονται τα παιδιά και ταυτόχρονα να τους εξηγούμε την επόμενη άσκηση.

Τα παιδιά εκτελούν την άσκηση όταν ξεκινάει η μουσική.

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα