Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ" - Καλές Διδακτικές Πρακτικές (ΕΑΦΑ)

2021-02-14 09:26

Καλές Διδακτικές Πρακτικές στο Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ"

Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ)

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα