Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο 2021_2022

2021-09-18 08:14

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου Γυμνασίου 2021_2022

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα