Νέα ΠΣ Φυσικής Αγωγής & Οδηγοί Εκπ/κού

2021-12-03 20:45

 

Νέα Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής 2021

          https://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli

 

 
Οδηγός Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής
 
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα