Μποτίνη Γεωργία "Lets move...χωρίς διακρίσεις"

2021-11-09 21:00

"Lets move...χωρίς διακρίσεις" 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Ένταξη ευάλωτων ομάδων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τα οφέλη της άσκησης.

Συμμετοχή του σχολείου σε συνεργασία με τον οργανισμό Horizontes