Μποτίνη Γεωργία "Lets move...χωρίς διακρίσεις"

2021-11-09 21:00

"Lets move...χωρίς διακρίσεις" 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Ένταξη ευάλωτων ομάδων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τα οφέλη της άσκησης.

Συμμετοχή του σχολείου σε συνεργασία με τον οργανισμό Horizontes

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα