ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

2021-09-23 18:57

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 

Εκπαιδευτικό υλικό, Σ.Ε.Ε. Αειφορίας Αχ. Μανδρίκα, 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 
Εκδήλωση ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας για Δεξιότητες:
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα