Επιμόρφωση στα Νέα ΠΣ Φυσικής Αγωγής από το ΙΕΠ

2022-12-12 11:54

 

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα