Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Τρίποντα στα σχολεία"

2022-10-12 08:53

 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Τρίποντα στα σχολεία"

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα