Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Πάσα στα θρανία"

2023-02-13 21:09

 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία», για το σχολικό έτος 2022-2023

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα