Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Αγαπώ τον αθλητισμό - Kids' Athletics"

2023-01-12 15:12

 

 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπώ τον αθλητισμό - Kids' Athletics», για το σχολικό έτος 2022-2023

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα