Έγκριση υλοποίησης του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος "Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού"

2023-03-27 20:57

 

Έγκριση υλοποίησης του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού»

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα