ΕΥΖΗΝ

         ΕΥΖΗΝ

 

              Λεβεντάκης, Χ., PhD.

               Αραμπατζή Φωτεινή, Αν. Καθ. Α.Π.Θ

        Υφαντή Μαρία

        Μαστρογιάννης Ιάκωβος

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα