Του Ερυθρού Σταυρού

            Του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

            Του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

           Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

             Κονταξή Δέσποινα

              ΕΚΑΒ

              Πατούλης Γιώργος - Ορθοπαιδικός Χειρούργος

              Παδιώτης Ιωάννης

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα