Κωνσταντινίδου Ξανθή, MSc, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 Θράκης