Ποδόσφαιρο

   

        

   Κωνσταντινίδου Ξανθή, MSc, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 Θράκης
 
                                            
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα