Παιχνίδια

  

      

       Λεβεντάκης, Χ., PhD

 

       Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

 

       Φιλιππιάδης Γρηγόρης

 

        Ξανθίδης Μάριος, PhD

 

         Youtube

 

         Poki.gr

 

         Δρ. Άννα Ιωσηφίδου

 

         Καμπέρη Τζουριάδου Ελένη - Πανταζή Σταυρούλα

  

       9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

 

        Children's Folk Games Project

 

         Greektoys, 2016, 2η έκδοση

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα