Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

 

                                     

           Από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

 

    Η Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαιότητα

 

 

 

 

 

           Νάτσης Πέτρος, Παπαστεργίου Μαρίνα

 

                   

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα