Επικοινωνία

      

e-mail: xleventakis@sch.gr

 

Τηλ. Γραφ.: 2610526621

       

Δ/νση: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
        α)  Κτίριο π. 1ης ΕΠΑΣ,
             Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
             τ.κ. 26441, Πάτρα
        β)  3o Δημοτικό Σχολείο Παραλίας,
             Εργατικές Κατοικίες Παραλίας,
             τ.κ. 26333, Παραλία Πατρών
 
 
 
 
 
 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα