Επικοινωνία

      

e-mail: xleventakis@sch.gr

 

Τηλ. Γραφ.: 2610526621

       

Δ/νση: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
        α)  Κτίριο π. 1ης ΕΠΑΣ,
             Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
             τ.κ. 26441, Πάτρα
        β)  3o Δημοτικό Σχολείο Παραλίας,
             Εργατικές Κατοικίες Παραλίας,
             τ.κ. 26333, Παραλία Πατρών