Ειδική Φυσική Αγωγή

                     

          Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

       Κοκαρίδας Δημήτρης (Ph.D) ‐ Μαγγουρίτσα Γεωργία (M.Sc),

       

         Μπάτσιου Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.