Ειδική Φυσική Αγωγή

                     

          Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

       Κοκαρίδας Δημήτρης (Ph.D) ‐ Μαγγουρίτσα Γεωργία (M.Sc),

       

         Μπάτσιου Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

 

 

 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα