Ειδική Φυσική Αγωγή

 

            Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

           Μπάτσιου Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.