ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 
 
 
 
 
      ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
 
 

 

      ΛΥΚΕΙΟ

 
 
 

 

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα