ΒΙΒΛΙΑ     Χ. Λεβεντάκης
           
                                               
 
                                                
             Bielenberg, K. & Λεβεντάκης, Χ.
 
                                               
                                                 
                                                 

            Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

                                                    

                                                 

              Το Θεσμικό Πλαίσιο για τη Σχολική Υγιεινή στην Ελληνική Εκπαίδευση
               Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες βλ. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα