"Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού"

2021-10-20 09:14

 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος "Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού"

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ