"Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού"

2021-10-20 09:14

 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος "Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού"

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα