Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διήμερο Σεμινάριο Ποδοσφαίρου 5Χ5 από την Ε.Π.Ο. στην Πάτρα

2019-04-09 13:24

Αίτηση

Πρόσκληση

Πρόγραμμα σεμιναρίου