παιδαγωγικό παινχίδι

εμμανουηλίδης δαμιανός | 2018-06-03

οι έντεκα πάσσες :χωρίζονται τα παιδιά σε δύο ομάδες των επτά παικτών ,η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει 11 πάσσες χωρίς να πάρει τη μπάλλα η άλλη ομάδα,εάν τα καταφέρει κερδίζει ένα πόντο και η μπάλλα μεταφέρεται στην άλλη ομα΄δα,,.

Νέο σχόλιο